27 december 2017

Leges voor evenementen vervallen

De leges voor alle evenementen worden afgeschaft. Wij hebben er begrip voor, dat organisatoren van kleinere evenementen die door vrijwilligers(-organisaties) worden georganiseerd, vrijgesteld worden van leges. Hoewel dit ingaat tegen het beginsel van het profijtbeginsel en het streven naar kostendekkendheid.

Maar waar wij als PvdA fractie moeite mee hebben, is dat deze wijziging ertoe zou leiden dat grote, commerciële evenementen voortaan ook dankbaar meeprofiteren van deze geste van de gemeente. Het is nog maar enkele jaren geleden dat de organisatoren van de Zwarte Cross zich boos maakten over een voorstel tot kostendekkende leges. Maar om ook dergelijke evenementen, die een miljoenenomzet genereren zomaar vrij te stellen van leges, dat steunen wij niet.