Door op 14 juni 2017

Marktwerking in de zorg voorkomen

De afgelopen jaren hebben we het in onze eigen gemeente kunnen zien. Hoe de marktwerking tot onwenselijke situaties kan leiden waarin personeel van thuiszorgorganisaties niet meer een fatsoenlijk salaris kon ontvangen of noodgedwongen via flexibele contracten laagbetaald bleef. Dat we beleidsmatig uitspreken dat we een reële prijs willen betalen is daarom positief. Hoe dit in praktijk uitpakt, en wat die reële prijs dan is, zal in voorkomende gevallen nog wel tot discussie kunnen leiden.