Door op 12 februari 2017

Motie Anoniem Solliciteren

Afgelopen dinsdag bracht de PvdA een motie in stelling over anoniem solliciteren. Een proef in de gemeente Den Haag heeft laten zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden uitgenodigd wanneer persoonsgegevens anoniem werden gemaakt.

Oost Gelre wil een ‘inclusieve samenleving’ zijn, waarin iedereen gelijke kansen heeft. De PvdA is van mening dat het personeelsbestand van de gemeente een afspiegeling moet zijn van de samenleving. En dat discriminatie ook vaak onbewust gebeurt.

Deze zaken samenbrengend, stelde de PvdA voor om binnen de gemeentelijke organisatie het anoniem solliciteren in te voeren en dit ook op te nemen in de aanbestedings- en subsidievoorwaarden van de gemeente.

Een mooi streven! Helaas werd de motie alleen door D66 mede gesteund en daarmee niet aangenomen.

De volledige tekst van de motie is hier te lezen.