Motie juni 2017 – Vergoeding eigen risico zorgverzekering via armoedebeleid