12 september 2018

Naar een toekomstbestendige muziekschool

De PvdA onderschrijft het belang van professioneel muziekonderwijs, voor zowel de verenigingen als de inwoners van Oost Gelre. Het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen was een thema dat ook in verkiezingscampagne naar voren kwam. Maar wij hebben grote vraagtekens bij de zorgwekkende ontwikkelingen bij de muziekschool en de grote budgetvragen die nu plotseling aan het licht komen. Het is dan ook een lastige afweging hoe hiermee om te gaan.

Het niet toekennen van de eenmalige bijdrage waardoor mogelijk faillissement van Boogie Woogie zou volgen, zou een aderlating voor de muziekkorpsen en inwoners zijn. Tegelijk hebben we onze bedenkingen bij de oorzaken van de ontstane tekorten, die voor een belangrijk deel liggen in de salarisontwikkelingen en de personele mutaties in afgelopen jaren.

Het voornemen om in januari 2020 tot heroverweging te komen ten aanzien van subsidierelatie met Boogie Woogie is begrijpelijk. Daar plaatsen wij wel de kanttekening bij dat bij deze heroverweging de muziekverenigingen van Oost Gelre en wellicht Boogie

Woogie worden betrokken bij het zoeken van mogelijk nieuwe oplossingen. Een faillissement van Boogie Woogie zou een aderlating voor de muziekkorpsen in Oost Gelre betekenen. Het is echter begrijpelijk niet nu al een toekomstige verhoging van de subsidie toe te zeggen.

De oplossing waar buurgemeente Berkelland in het verleden voor koos, namelijk om geheel te stoppen met de muziekschool en het muziekonderwijs anders te organiseren is het onderzoeken waard, maar zeker niet zaligmakend, zo zijn de geluiden die tot ons komen. Samen met de muziekverenigingen en eventueel met Boogie Woogie naar nieuwe oplossingen te zoeken voor de toekomst lijkt onze fractie zinvol.