Door op 6 november 2014

Nieuwe taken Wmo, jeugd en werk zonder visie

2015 wordt het jaar van de waarheid. Een grote verantwoordelijkheid voor nieuwe taken op het gebied van Wmo, jeugd en werk komt bij ons als gemeente te liggen. Grote budgetten, maar afgeknepen vanuit landelijke bezuinigingsdrang en een vasthoudend geloof dat wij als gemeente het allemaal slimmer en goedkoper kunnen. Nu is het een feit, dat gemeenten eerdere decentralisaties op een goede manier hebben opgepakt. Maar wij maken ons grote zorgen of de dienstverlening aan mensen allemaal wel goed zal komen. Afgelopen week bleek bijvoorbeeld dat de nieuwe instroom van cliënten bij zorginstellingen in gevaar dreigt te komen. Dit baart de mensen die op jeugdzorg zijn aangewezen (1 op de 10 kinderen ontvangt op enigerlei wijze jeugdhulp) grote zorgen.

Over hoe op organisatorisch vlak te werk wordt gegaan, bestaat nog grote onduidelijkheid. Geen organisatievisie. Het college kondigt bovendien aan dat een voorziening voor beschut werken wordt georganiseerd. Maar hoe en wat blijft volstrekt onduidelijk, terwijl politiek en samenleving hierover binnenkort toch duidelijkheid moeten krijgen. Maar ook de vraag wat de SDOA extra gaat doen, of de expertise van Hameland op het gebied van arbeidsontwikkeling en re-integratie wordt ingeschakeld: niets daarover in de programmabegroting 2015. Gaat bijvoorbeeld het Ontwikkelbedrijf over naar SDOA? Wel een omschrijving die haaks staat op de keuze om de toegang van de transities voorlopig niet te integreren: “We voeren de brede intake in waarbij alle onderdelen van het sociaal domein aan bod komen”, lijkt ons feitelijk in strijd met de uitgangspunten.