11 maart 2018

Onderliggend wegennet N18 Groenlo

Half februari is een deel van het nieuwe tracé N18 tussen Groenlo en Eibergen in gebruik genomen. Het autoverkeer went (langzaam) aan het nieuwe asfalt. Wethouder Hoijtink mocht als eerste weggebruiker met een grote Outlander de weg op.

Een week later zond hij de raad een memo over het onderliggende wegennet. Een vraagstuk dat in de raad al herhaaldelijk aan de orde is geweest de afgelopen jaren.

De PvdA-fractie is geschrokken van de vele vragen die er op dit moment kennelijk nog steeds zijn bij het college over hoe het verkeer in Groenlo straks op een ordentelijke en verkeersveilige manier de nieuwe weg op en af geleid kan worden.

Wij vinden het verontrustend dat we nu nog geen stap verder lijken te zijn dan twee jaar geleden, toen de vraag al is gesteld of de ontsluiting van onder meer woonwijk Muziekbuurt en bedrijventerrein Brandemate zou worden vormgegeven. In de memo zegt het college eigenlijk dat ze het allemaal nog niet weet. En in reactie op de drukte die nu al op Oude Winterswijkseweg en kruising Winterswijkseweg wordt ervaren, kondigt wethouder Hoijtink aan in gesprek te gaan met buurtbewoners, Rabo, Nedap en Flynth. Ook de optie ontsluiting via terrein Brandweergarage komt weer uit de hoge hoed. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Waarom ligt er nu nog niet een goed, uitgedacht plan met verkeerskundige onderbouwing en bent u nu pas bezig om varianten uit te werken? College, U hebt hier toch lang genoeg de tijd voor gehad?
  2. Welke oplossingen worden nu voorbereid? Ziet het college de optie ‘brandweergarage’ als een realistisch scenario?
  3. Wanneer kan de raad een voorstel tegemoet zien?