Door op 4 november 2016

“…Oost Gelre kan zoveel beter…”

Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er forse kritiek vanuit de coalitie op het college. Kritiek op de daadkracht in het sociale domein; kritiek op de voortgang in de energietransitie en de duurzaamheidsagenda, en bijna raadsbreed op het dossier Beleidsplan Wegen, waarin de bestuurlijke fatsoensnormen met voeten werden getreden.

En nog vers in het geheugen liggen de bestuurlijke blunder bij het besluitvormingsproces over de stadsbrouwerij en het debacle rondom de vaststelling van de ruimtelijke atlas, dat in één klap de waardevolle participatie van burgers en belangenvertegenwoordigers 20 jaar terug heeft geworpen in de tijd. En om nog maar te zwijgen van de beschamende aanloop naar besluitvorming over de gemeentelijke onderwijshuisvestingsvisie, die afgelopen zomer een storm van protest teweeg bracht en voor een belangrijk deel het college valt toe te rekenen. En wat te denken van de tenenkrommende ruzie met de grootste recreatie-ondernemer in onze gemeente over de toeristenbelasting. Een volgend conflict laat zich al aanzien over een onbezonnen verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor het openbaar zwemmen op Marveld-recreatie.Uit de succesvolle publiek-private samenwerkingsconstructie, waar menig gemeente in den lande al jaren met afgunst naar kijkt, lijkt nu zomaar de stekker te worden getrokken, zonder een inhoudelijke evaluatie en zonder dat een visie op de toekomst van de openbare zwembaden is gemaakt.

Het zijn een paar voorbeelden, die de vraag doen rijzen: Wat is er toch aan de hand in de gemeente Oost Gelre? Is dit college, dat zelfs één wethouder meer telt dan noodzakelijk, wel in staat om de gemeente adequaat te besturen? En kan het ook anders? De PvdA vindt van wel. Oost Gelre kan zoveel beter. In deze algemene beschouwingen zullen wij u 5 voorbeelden geven van ontwikkelingen waar het college veel meer beweging kan creëren dan ze nu doet; onderwerpen waar dit college kansen onbenut laat liggen. 

Of het nu gaat om de voedselbank en het armoedebeleid, de regie op de energietransitie, het maatschappelijk debat over de toekomst van de landbouw, het werkelijk bieden van oplossingen voor het beschut werken of de financiële keuzes in de begroting: de PvdA is ervan overtuigd: …..Oost Gelre kan zoveel beter…!