2 mei 2018

Plan Meddoseweg 37-37a

Een ambitieus plan met vele interessante facetten. Een innovatieve manier om het voormalige agrarische bedrijf voort te zetten op een veelzijdige manier, met een mooie landschappelijke inpassing. Gezien en gelezen de plannen een aanwinst voor het buitengebied tussen Zwolle en Meddo maar ook voor de Gemeente Oost Gelre.

De constructie voor de hopteelt en ook de bouw van de uitkijktoren – waar gaan wij naar uitkijken? – is voor de PvdA geen probleem. De vergroting van de bedrijfswoning, eigenlijk een herstel van een eerdere situatie, maakt het geheel er alleen maar beter en fraaier op!

Een kritische kanttekening willen wij echter plaatsen bij de bestaande bedrijfsopstallen die gesloopt zullen worden. Dat wordt in fases gedaan. Wij zien hier liever een duidelijke afspraak in tijd, zodat wij niet de kans lopen dat bedrijfsgebouwen die met het huidige idee gesloopt zullen worden, om wat voor reden dan ook toch blijven (be)staan.