Door Richard Klein Tank op 13 februari 2013

Prachtig zomerhuis op onmogelijke plek

Vorige week werd het politieke debat over de verbouwingsplannen voor het gemeentehuis in deze krant nog eens dunnetjes overgedaan. Wij hadden die behoefte niet. De PvdA heeft immers vanaf de herfst vorig jaar een duidelijke visie hierover gehad. “Een betoog waar geen speld tussen te krijgen was”, zo schreef de Gelderlander over onze bijdrage in het raadsdebat van 29 januari.
Wethouder Bonsen liet weten het raadsbesluit om het verbouwingsplan te verwerpen een gemiste kans te vinden. Opmerkelijk, want niet het raadsbesluit, maar het collegebesluit om na de eerste afwijzing in december vorig jaar een maand later doodleuk opnieuw hetzelfde voorstel voor te leggen aan de raad: dat was een gemiste kans…!
Het rumoer over het gemeentehuis is nog niet gaan liggen, of een nieuw heikel punt dient zich aan: de bouw van een zomerhuis en de wijziging van het bestemmingsplan hiervoor. Doorgaans is zo’n kleine bestemmingsplankwestie geen zaak voor de raad, maar in dit geval heeft de raad het naar zich toegetrokken en zal hij er binnenkort een besluit over nemen.

De Pomona tuin in Groenlo
De kwestie waar het om draait is het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuw zomerhuis in de Pomona tuin. Dit is de historische tuin gelegen naast de gracht tegenover de muziekkoepel, bekend van het fraai gerestaureerde theehuisje en de overhangende boom bij de gracht. Het is een rustieke plek met een waardevolle cultuurhistorie. Afgelopen week toonde het college aan belangstellenden het schetsplan voor de bouw van een fors, modern zomerhuis dat in deze tuin moet verrijzen. Een aansprekend ontwerp, dat zeker, maar ‘onmogelijk’ om dat in de Pomonatuin te bouwen. Een bestemmingsplanwijziging die nodig is om dit mogelijk te maken is absoluut ongewenst, zo vindt de PvdA. Het zou een grote inbreuk betekenen op de tuin, gracht en omgeving. Niet doen dus. Dat neemt niet weg dat het zomerhuis, ter vervanging van het oude zomerhuis van de familie Vemer op de Woerd,  op een andere plek in Groenlo gebouwd moet kunnen worden. De gemeente wil immers de grond op de Woerd betrekken bij de woningbouwplannen daar. De PvdA is van mening dat hiervoor elders, misschien aan de rand van het stadspark “De grolse weiden” een passende plek gevonden zou moeten worden.

PvdA-motie behoud de tuin op de Woerd
Maar herbouw in of nabij de bestaande tuin op de Woerd is ook nog steeds een optie. Enkele jaren geleden pleitte de PvdA fractie voor de planologische inpassing van die bestaande tuin in het nieuwbouwplan de Woerd. De waardevolle bomen en hagen bieden een mooie groene ambiance voor de vrijstaande woningen die daar gepland zijn. Het welstandsvrij bouwen zou bovendien passen bij een alternatieve verkaveling, zodat de waardevolle bomen prima ingepast kunnen worden.
De motie die de PvdA hierover indiende op 20 december 2011, werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De motie roept het college op om actief te onderzoeken hoe die inpassing gerealiseerd kan worden. Over de uitvoering  van deze motie heeft  de raad nog geen uitsluitsel gekregen. Door de crisis loopt de kaveluitgifte nog geen storm. Dat zal er mee te maken hebben. Maar nu is er alle aanleiding voor het college om de raad duidelijk te maken hoe zij de motie denkt te gaan uitvoeren.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank