Door Peter Baks op 2 juni 2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2020

Dit plan is met name gericht op alcoholgebruik door jongeren, dat is goed, maar niet voldoende wanneer je de oudere gebruikers daarbij een beetje over het hoofd ziet. Was het maar zo dat waar goed voorbeeld goed volgen doet, slecht voorbeeld slecht volgen doet. Dat er nog steeds 2de klassen VMBO met alcohol in aanraking komen ver beneden de 18 jarige leeftijd is een gruwel. We begrijpen best dat het bestrijden hiervan een langjarige en intensieve kwestie is. Toch lijkt ons meer van het zelfde doen niet de beste oplossing. Dit plan heeft alles in zich om door te gaan op de ingeslagen weg. Dat is goed, het heeft immers resultaat gehad. Maar de PvdA blijft van mening dat er in dit opzicht echt een tandje bij moet!

Moet daarnaast de aandacht niet meer naar de ouders en grootouders verschuiven? Zij zijn het vaak die vanuit de historie niet de ernst van het probleem onderkennen. Zelf, met drie puberkinderen waarvan de jongste 17,5 jaar is, weet ik dat het lastig is het verbod te handhaven. Mogen ze het thuis niet, bij een ander wordt er minder aandacht aan besteed. Toch kunnen bijvoorbeeld korte handleidingen of flyers voor ouders en grootouders een ondersteuning zijn in hun gesprek met hun kinderen en/of kleinkinderen. Is die informatie er op papier, die generatie is vaak nog niet zo digitaal vaardig dat ze die info gemakkelijk van internet afhalen? Wanneer die informatie er nog niet is, stellen we de wethouder voor die dan willen laten maken in samenwerking met de WMO-raad en bijvoorbeeld de KBO.

(Opmerkingen en Standpunten bij de Raadsvergadering van 30 mei 2017)

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks