Door Richard Klein Tank op 12 juli 2013

Reactie op de Jaarrekening 2012

Als gemeente hebben we met een rekeningoverschot van 4 miljoen euro weer mooi wat vet op de botten gekregen. Het is een merkwaardige conclusie van het college. Sec het presenteren van een positief jaarrekeningsaldo, dat zegt ons niet zoveel, want is het te duiden als een prestatie van het college of blijkt het slecht begroten (bijvoorbeeld: dat enkele grondcomplexen zouden worden afgesloten, was bij de vaststelling van de begroting al bekend) of juist gebrek aan prestatie omdat investeringen nog niet zijn gedaan en er daardoor geen kapitaallasten zijn?

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank