Door Peter Baks op 12 juli 2013

Regionale Woonvisie 2010-2020

De regionale woonvisie 2010-2020 wordt geëvalueerd. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is de titel van deze woonvisie en samen verder optrekken met de andere Achterhoekse gemeenten is daarom een goede zaak. Toch zijn we kritisch ten aanzien van de snelheid van handelen. De monitor zelf spreekt over 5900 woningen, maar de Achterhoekse wooncoöperaties hebben het nog maar over maximaal 3300 woningen. Maken we wel genoeg snelheid met onze plannen, of lopen we binnenkort achter de feiten aan? De colleges zijn al aan de slag gaan met de woonagenda 2025. Daarin wordt voorgesteld de bouwperiode met vijf jaar op te rekken naar 2025, maar het aantal van 5900 te laten staan. Is dat verstandig wanneer we dus lezen dat de wooncoöperaties maar tot 3300 willen gaan? We weten immers dat nu al 97% van het aantal in 2020 benodigde woningen in de huidige Achterhoek staat. Wanneer we niet meer bijbouwen, gaan we dan verbouwen? Duurzaam en levensbestendig! Dat is nu volgens onze fractie aan de orde. Rond de woningbouw Zieuwent ging dit college al de goede kant op: inbreiden in plaats van uitbreiden was daar het adagium. Dit levert ook nog veel werk op voor de bouwsector in de Achterhoek, die al nu al weer enige tijd in zeer zwaar weer verkeert.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks