Door Richard Klein Tank op 20 november 2017

Samenwerking Regio Achterhoek

Er wordt al jaren lang gediscussieerd over de samenwerking in de Achterhoek. Nieuwe bestuurders hebben gemeen dat ze beginnen met de ambitie om het op dit punt fundamenteel anders te doen. Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, verwoordt in Binnenlands Bestuur dat een compacte Achterhoek Board, waarin overheid, onderwijs en ondernemers vertegenwoordigd zijn, de koers op hoofdlijnen moet gaan bepalen. Het echte werk vindt dan plaats aan wisselende thematafels, waar je aanschuift als je iets in te brengen of te halen hebt. 200 Achterhoekse raadsleden buigen zich als Achterhoek parlement dan in Theater de Storm twee keer per jaar over de voorstellen van de thematafels. (Even moest ik denken aan het vijfjaarlijkse volkscongres dat onlangs in China plaatshad.)

Als PvdA-fractie delen we de wens om meer slagvaardigheid. Het bestaande concept van Achterhoek 2020 is zeker niet verkeerd, maar het wordt tijd voor meer concrete resultaten. Met name de uitvoering van de regionale ambities in de energietransitie laat voor ons veel te lang op zich wachten. Wij staan in beginsel positief tegenover het idee om het regionaal bestuur in de Achterhoek een nieuwe impuls te geven die tot meer daadkracht en betrokkenheid leidt.

Algemene Beschouwingen

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank