27 juni 2018

Samenwerking “Stop Kinderarmoede”

De afgelopen 2 jaar heeft de PvdA fractie naar aanleiding van de Kleinsmagelden om kinderen in armoede tegen te gaan, diverse keren dit onderwerp aangesneden. Feit was dat Oost Gelre deze middelen niet aan de doelgroep besteedde, vanuit de gedachte dat “we al veel doen op dit gebied, en dat er een evaluatie van het gehele minimabeleid aan zat te komen.” Dat heeft allemaal lang geduurd en als het goed is komen we binnenkort eindelijk aan dat debat toe.

Het is dan ook de vraag of de brief van de stichting “stop kinderarmoede” nu het beste moment is om het thema kinderarmoede in brede zin te bespreken. Hoewel het natuurlijk goed is dat nu ook het CDA dit onderwerp op de politieke agenda wenst. In buurgemeente Winterswijk schijnt het nieuwe college het tegengaan van armoede zelfs als een van de drie speerpunten voor de komende collegeperiode te hebben benoemd. Dat is natuurlijk nog veel beter…!

Voorop staat voor ons dat de stichting “stop kinderarmoede” zich verdienstelijk maakt voor mensen die van een laag inkomen rond moeten komen. En samenwerking om de kinderarmoede te stoppen, in ieder geval te verminderen richting nul, daar kan niemand op tegen zijn. Maar het is op basis van de summiere informatie moeilijk te beoordelen of Oost Gelre hierbij aan moet haken, of dat er goede alternatieven zijn met het zelfde doel. Dat het college bij monde van de wethouder in de vrijdagpost het standpunt en de conclusie van het college al poneert, vinden wij voor een goed debat over dit onderwerp de zogenaamde “dood in de pot”. We zien liever dat de wethouder na het debat conclusies trekt en niet zoals nu: Wij citeren:

Conclusie
Wij zijn van mening dat we een adequate aanpak hebben om kinderarmoede te kunnen bestrijden. Uiteindelijk biedt alleen werk en het hebben van perspectief een structurele oplossing voor het bestrijden van armoede. Daar zullen we de komende periode maximaal op inzetten. De middelen die we nu als gemeente inzetten zijn dan ook echt bedoeld om tijdelijk te ondersteunen en kinderen maximaal mee te laten doen, zodat alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen hebben.”

De indruk ontstaat of het college niet bereid is om echt fundamenteel naar vernieuwing van het armoedebeleid te willen kijken. Wanneer ligt de lang verwachte evaluatie van het bestaande beleid er, en komt het college naar aanleiding daarvan met een voorstel voor de komende jaren?