Door op 13 december 2013

Sint en Piet bezoeken ALV

Het komt niet vaak voor dat ledenvergaderingen van de Partij van de Arbeid worden bezocht door vreemdelingen. Dit jaar dus wel. Op de vergadering van de PvdA in de Lange Gang in Groenlo zaten op 4 december jl. de leden, gewone leden, (oud)bestuursleden, raadsleden, (oud)commissieleden en vooral kandidaten op de lijst maar te wachten op de voorzitter. Hij kwam maar niet, ze waren allemaal al erg zenuwachtig. Er zou toch niks gebeurd zijn?

Toen klopte de witte Piet, waarin we als op twee druppels water de tweelingbroer van Kees van den Hoek (vast commissielid in de huidige en nieuwe periode) meenden te herkennen, op de deur. Hé dat was verrassend na al die discussie: een Witte Piet bij de PvdA! En dan nog wel in Oost Gelre.

Toen kwam de Sint binnen. Precies zoals hij er uit dient te zien. Een rode tabberd, een prachtige baard en een witte onderjurk. Ook de mooie staf, die in een of andere van den Hoek werd gestrooid, ontbrak niet. Maar wat bleek: de Sint was voor alle gezindten en misschien nog erger: hij was een duidelijke PvdA-Sint.

De afgelopen maanden werd in Nederland een hele discussie gevoerd over de Zwarte Piet en ook de Sinterklaas. Uit de foto’s blijkt dat het ook na een heftige discussie best mogelijk is bij het sinterklaasfeest wat aanpassingen door te voeren. Door hier en daar wat accenten weg te halen en ergens anders toe te voegen kunnen we SAMEN en met RESPECT  voor elkaar het Sinterklaasfeest handhaven. Een Witte Piet is goedkoper en sneller volgens Piet. In een kwartier kleed ik mij nu om. Toch een meerwaarde en een WIN-WIN situatie zouden we in de politiek zeggen. Let u op de mijter en een aardig PvdA-detail van deze RODE SINT op de tabberd.

Later nam de Sint achter de voorzitterstafel plaats. Dat kwam de discussie over het verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kandidatenlijst wellicht ten goede. We zullen het echter nooit te weten komen. Aan de andere kant zou het misschien niet veel uitgemaakt hebben. De voorzitter van de Partij van de Arbeid is zowel achter de schermen bezig om de boel bij elkaar te houden als een integer personeelsbeleid door te voeren als lid van de SP. Nee, niet wat u denkt. Hij is lid van de Sinterklaas Partij, die ook door het leven gaat als Strooi-goed Partij in de wintermaanden als het glad is.

En met dat goede gevoel keerde een ieder weer huiswaarts, wetende dat de kandidatenlijst ongeschonden, maar uiteraard na enige discussie, werd vastgesteld. Eerder werd met een leuke discussie het verkiezingsprogramma vastgesteld. Werk aan de fractie om de puntjes nog op de i te zetten. Bestuur, fractie en commissieleden: bedankt voor het vele werk. “Op naar het licht!” in deze donkere maanden, zouden we 120 jaar geleden in onze achterban hebben gezegd.

PvdA mensen 007-001PvdA mensen 010-002PvdA mensen 011-003PvdA mensen 009-002