Door Richard Klein Tank op 16 juli 2013

Smijt de gemeente geld over de balk? [Update]

Het college heeft enkele belangrijke vragen over de Engelse Schans, die door de PvdA-fractie waren gesteld, niet beantwoord: de juridische vraag of het wel rechtmatig is om een overeenkomst te sluiten met burgers, waarmee inbreuk wordt gemaakt op een door de raad vastgesteld bestemmingsplan, maar ook op de rechten van de rechthebbenden zelf die part noch deel hebben aan die overeenkomst. En de financiële vraag waarop de hoogte van de schadevergoeding die is toegekend aan de bouwer is gebaseerd? Hoe kan dit? Wat is de objectieve basis? Op basis waarvan heeft het college een besluit genomen?

Het artikel dat ik hier eerder over schreef, vind je hier.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank