Door Richard Klein Tank op 3 juli 2013

Smijt de gemeente geld over de balk?

Afgelopen week stelde de PvdA-fractie kritische vragen aan de wethouders Bonsen en van Uem over de 40.000 euro die het college heeft betaald aan de koper van een bouwkavel aan de Engelse Schans in Lievelde. Deze had de vergunning bijna in huis en moest toen plotseling zijn bouwplan compleet aanpassen. Reden: het college had even over het hoofd gezien dat ze een overeenkomst had gesloten met de overburen met als inhoud, dat de goothoogte van de nieuwe woning die tegenover hen zou worden gebouwd niet hoger dan 3 meter zou worden. Een foutje dat het college duur is komen te staan. Maar ook een merkwaardige deal waar de raad geen weet van had. Hoogste tijd dat het college zich hierover verantwoordt.

Vragen
De kwestie roept de nodige vragen op. Waarom heeft het college destijds besloten om een  overeenkomst te sluiten met de overburen en daarmee de bestemmingsplanregels (gedeeltelijk) buiten werking te stellen? Dat is uiterst merkwaardig en juridisch is het twijfelachtig of dit wel is toegestaan. En waarom is de raad niet in kennis gesteld van het aangaan van die overeenkomst? Worden er vaker door het college dergelijke overeenkomsten afgesloten, waarmee het op een akkoordje wordt gegooid met een burger en de door de raad vastgestelde bestemmingsplanregels worden ingeperkt? Het lijkt er op, dat met zo’n handelwijze een inbreuk wordt gemaakt op de kaderstellende rol van de raad. En wanneer je als college dan al zo’n overeenkomst sluit, hoe kan het dan, dat je bij de verkoop van de bouwkavel en bij de verlening van de bouwvergunning geen rekening houdt met deze overeenkomst? Om de boel maar snel te sussen werd de portemonnee getrokken en een forse schadevergoeding betaald aan de bouwer om zijn bouwplan aan te passen (ook opmerkelijk) van een twee-onder-een-kap woning naar een vrijstaande woning. Dan vraag je je vervolgens af, op welke objectieve grondslag is de berekening van 40.000 euro schade gebaseerd? En ook: is het college wel bevoegd om zomaar zo’n bedrag uit te geven; immers de raad heeft het budgetrecht.

Alweer een memo aan de raad
De 9 vragen die wij stelden, zijn nog lang niet allemaal beantwoord. Wel heeft het college in een uitvoerige memo omslachtig uitgelegd hoe het allemaal toch zo heeft kunnen lopen. De pijnlijke vragen worden daarin omzeild. Het college verwijst naar de commissievergadering van januari 2010. Voormalig wethouder Hulshof heeft daarin naar aanleiding van een inspraakreactie vanuit de buurt toegezegd te bezien of de alternatieve situatieschets die de buurt zelf heeft gemaakt, waarbij enkele woningen met hun voorgevel naar het nieuwe woonerfje gericht worden in plaats van naar de Engelse Schans, aanleiding geeft om het beeldkwaliteitsplan aan te passen. Tijdens die bewuste commissievergadering (te beluisteren op de website van Oost Gelre) werd duidelijk, dat dit voor het bestemmingsplan geen probleem zou vormen. Het draaien van de woningen betrof slechts “een detail”. Mocht er aanleiding zijn het beeldkwaliteitsplan aan te passen, dan zou de raad daarvan horen. De raad hoorde er niets meer van terug. Dus de kwestie was afgedaan, zo dachten we. Voor het sluiten van een overeenkomst leek geen enkele aanleiding. Temeer niet, omdat in de plannen al rekening was gehouden met de belangen van de buurt en wanneer dit niet naar tevredenheid zou zijn gebeurd men altijd nog de normale juridische mogelijkheid heeft om naar de rechter te stappen.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering van 9 juli, de eerste onder leiding van de nieuwe waarnemend burgemeester, zullen we proberen de ontbrekende antwoorden te ontvangen. Raad en inwoners hebben er immers recht op dat over kwesties als deze publiekelijk verantwoording wordt afgelegd.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank