Door op 14 juni 2017

Stadsbrouwerij in Groenlo met respect voor kwetsbare, groene en waardevolle locatie

Met het oog op waardevolle en kwetsbare locatie moet het plan van de stadsbrouwerij met grote zorg wordt vormgegeven. Dit met respect voor de groene grachtzone, de aanwezige parkachtige omgeving en de historische villa. Dat er geen zienswijzen zijn ingediend is een signaal dat de plannen op een zorgvuldige, ingetogen wijze zijn uitgewerkt.

De nieuwe brouwerij als gebouw zal door omvang, situering en materiaal- en kleurgebruik passend moeten zijn bij de omgeving. De PvdA denkt dat de plannenmakers hierin zijn geslaagd. Wij zijn positief over de uitwerking en gaan ervan uit dat de realisatie ook zorgvuldig en overeenkomstig de plannen zal plaatshebben.