24 november 2018

Stille armoede vraagt om gedegen aanpak

Wij vragen opnieuw aandacht voor de “stille” armoede. De armoede onder de werkende burgers, de Zzp’ers en de mensen in loondienst met een minimumsalaris. De mensen die niet voorkomen in de kaartenbak van de sociale dienst (SDOA), maar waarbij er zeker armoede en mogelijk andere aanverwante problematiek speelt. De PvdA-fractie wil zelf actief deze huidige problematiek concreter en beter in beeld krijgen. Hiervoor hebben we eerder dit jaar gesproken met mensen van de Stadsbank, hebben we de afgelopen week een bezoek gebracht aan de Vincentiusvereniging Groenlo en gaan we volgende week met onze collega PvdA-raadsfractie uit Winterswijk en kamerlid Kerstens naar de voedselbank Oost Nederland in Lichtenvoorde.

De bestuursleden en medewerkers van Vincentius beaamden dat het moeilijk is zicht te krijgen op deze vorm van stille armoede onder werkende burgers en dat deze vorm van armoede niet of nauwelijks in beeld is. Dat mensen door schaamte de weg naar hulp niet weten te vinden en niet geregistreerd staan. Ook de SDOA heeft hen niet in beeld. Het is bijzonder mooi, maar tevens schrijnend dat dit anno nu 2018 nog noodzakelijk is, dat de Vincentiusvereniging ook nu weer een kerstactie organiseert, waar zij zelf om en nabij 15.000 euro vrijmaken voor gezinnen en individuen in armoede in onze gemeente.

De SDOA levert hiervoor uitsluitend een adressenlijst. Kan SDOA daar niet wat meer in betekenen? De PvdA blijft het merkwaardig vinden dat de gemeente in de begroting het budget voor bijzondere bijstand met meer dan een ton verlaagt, terwijl wij aan dit soort acties geen cent bijdragen. Wat vindt het college hiervan?

Wij begrijpen de toenemende kosten in deze voor de Stadsbank, maar zouden ook los van de kwaliteitsslag die zij willen maken nog meer aandacht en onderzoek willen naar het ontstaan, de bron van deze complexe casussen. Hoe krijgen we deze eerder/sneller in het vizier, zodat door eerdere mogelijk slimmere interventie mogelijk de complexiteit kan worden verminderd. Welke afspraken maakt de SDOA (namens ons) hierover met de Stadsbank?