Door op 27 januari 2014

Stop het gesol met de SOL-Sisters

Vorige week dinsdag bracht de PvdA-fractie een bezoek aan de Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde. Een groep van acht actieve dames was aanwezig en vertelde ons enthousiast over het werk dat de SOL al jarenlang doet. Met de inzameling en verkoop van tweedehands kleding bieden zij een belangrijke voorziening voor mensen met een smalle beurs in Lichtenvoorde en omstreken, dragen ze bij aan hergebruik en vermindering van afval, en met de opbrengst steunen zij diverse ontwikkelingsprojecten elders in de wereld. Een fantastisch concept dat zich al jaren lang bewijst en daardoor maatschappelijk zeer relevant is, zeker in de economische crisis van afgelopen jaren. Een vergelijkbare opzet kent de Vincentiusvereniging in Groenlo.

De dames vertelden ons over de noodzaak om hun oude (semi-permanente) gebouw te vervangen. Het dak lekt, kozijnen zijn rot en isolatie ontbreekt. Het recht van opstal voor onbepaalde tijd dat ze midden jaren negentig kregen van de gemeente Lichtenvoorde en het bestemmingsplan bieden de mogelijkheid om tot nieuwbouw over te gaan. De locatie is vlak nabij het centrum, goed bereikbaar en toch rustig gelegen, zodat mensen hier desgewenst ‘anoniem’ naar binnen kunnen stappen.

In het afgelopen jaar zijn er vele gesprekken gevoerd tussen gemeente en de SOL. Knelpunt voor de gemeente is kennelijk dat ze het pand van de SOL het liefst ziet verdwijnen met het oog op het Masterplan Centrum Oost, dat op die plek een koppeling van de groengebieden Wentholtpark en ’t Hof wil zien. De kans is groot dat het het college alleen gaat om een handvol extra parkeerplaatsen te creëren. Want stedenbouwkundig misstaat een gebouw op die plek vlak tegenover de sporthal niet.

Hoe het ook zij, wat ons tegen de borst stuit, is dat de dames van de SOL zich in de gesprekken door de gemeente niet serieus genomen voelen. Alsof de maatschappelijke relevantie van hun aanwezigheid niet wordt gezien. Dat een uitnodiging om eens te komen kijken naar wat ze in hun winkel allemaal doen eenvoudig genegeerd wordt. Als er één onderwerp is dat belangrijk is, ook in het licht van de komende verkiezingen, dan is het wel dat politiek en bestuur integer moeten zijn en mensen respectvol behandelen. En bovenal waardering uitspreken voor maatschappelijk waardevol werk dat vrijwilligers belangeloos verrichten. Als PvdA roepen we het college op: kom spoedig met een wederzijds acceptabel voorstel en stop het gesol met de SOL-sisters.

Richard Klein Tank
Peter Baks