Door Rein Annema op 18 september 2013

Straaljagers en centen: hoe het echt zit

We werden recent opgeschrikt door de mededeling dat het kabinet zou hebben besloten JSF-gevechtsvliegtuigen te kopen ter vervanging van de F16, met een prijskaartje van 4,5 miljard euro. En iedereen maar denken: voor defensie is wel geld en we moeten 6 miljard bezuinigen, is dat nu sterk en sociaal? Daarbij werd de PvdA fractie ook nog eens verweten dan weer vóór en dan weer tegen de aankoop van de JSF te zijn geweest. In dit stuk geef ik wat meer informatie waaruit blijkt dat die 4,5 miljard euro voor de aankoop van de JSF geen enkel verband heeft met die 6 miljard bezuiniging. Ook komt de opstelling van de PvdA over de JSF ter sprake.

Eerst maar even het verleden
Al 10 jaar wordt de politiek belast met de noodzakelijke vervanging van de F16’s. We hebben een luchtmacht en de F16’s zijn, net als een auto of een wasmachine, een keer aan vervanging toe. Het was ten tijde van het kabinet den Uyl dat de F16’s werden aangekocht. De toestellen houden het nu al meer dan 35 jaar uit. Best een lange tijd, al zijn ze tijdens de afgelopen periode een aantal keren “opgeknapt”. We hebben nu nog 68 van die F16’s. Ze “staan” in Volkel en in Leeuwarden. Intussen vlogen de ontwikkelkosten van de JSF de pan uit. Dat is de reden dat de PvdA fractie een aantal keren de stekker uit het project wilde trekken. De noodzaak voor nieuwe vliegtuigen werd nooit betwist en dat is in ons verkiezingsprogramma ook zo vastgelegd.

We hebben nieuwe vliegtuigen nodig
Hebben we nieuwe vliegtuigen nodig? Ja. Kan het met een onsje minder: ja. Van de 68 vliegtuigen gaan we 37 vervangen, zo is de raming. Dus onze ambities stellen we terecht bij. Volgend jaar gaan er al 7 F16’s de laan uit. En er is een maximaal bedrag voor nieuwe vliegtuigen beschikbaar: 4,5 miljard en geen cent meer. Als de kosten nog meer stijgen, daalt dus het aantal aan te kopen vliegtuigen. Je kunt zeggen: geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger. Maar daar is de PvdA niet van. Voor het pacifistisch socialisme moet je bij (delen van) Groen Links zijn. Blijft over dat je dus moet gaan vervangen en het beste vliegtuig, na jaren intensief vergelijken, ambities bijstellen en een plafond aan de kosten (4,5 miljard en geen cent meer) komt dan de JSF er als enige uit.

Wat kost ons die aanschaf van de JSF als belastingbetaler? Geen cent!
Even een rekensommetje. Het kost ons 4,5 miljard euro. Maar we krijgen die dingen pas vanaf  2019. En dan niet alles in één keer. We doen er 10 jaar over om ze alle 37 te hebben. Per jaar dus gemiddeld 450 miljoen euro. De bestaande 68 F16’s gaan geleidelijk naar de schroothoop. Dus uiteindelijk hebben we straks 31 vliegtuigen minder met evenzo veel minder mensen. Daarnaast vervallen de relatief hoge kosten van het onderhoud aan de oude F16’s, ook al moet er uiteindelijk ook aan de JSF onderhoud worden gepleegd. De investering in 10 delen zal binnen de   defensiebegroting worden opgehoest. Met andere woorden de gemeenschap zal geen enkele “rooie rot”cent aan die vliegkisten extra betalen. Sterker nog, terwijl we wel nieuwe vliegtuigen krijgen, geven we in 2018 per jaar afgerond een half miljard minder uit aan defensie dan nu het geval is. Die bezuiniging heeft dus niets te maken met de aankoop van de JSF en wel met de totale bezuinigingen van 6 miljard.

Afweging
Moet je dan maar als belastingbetaler dankbaar zijn voor de aanschaf? Nou nee, het ware natuurlijk beter geweest als we in een wereld zouden leven zonder geweld en zonder oorlog. Laten we daar vooral ons best voor doen. Maar een utopisch socialisme is leuk, maar levert (nog) geen betere, veilige wereld op.

Blijft wel over dat ik van de fractie verwacht, dat de keuze en de bestelling van de JSF goed wordt uitgelegd en dat de JSF geen kernwapens zal dragen. Want wat er ook wordt gezegd over ons verkiezingsprogramma, wij hebben niet beloofd dat met de PvdA in de regering er geen JSF wordt aangeschaft. Er is beloofd dat defensie goede spullen zou krijgen tegen een aanvaardbare prijs, binnen een missie en visie die we zelf hebben vastgesteld. Maar we hebben wel aan de kiezer beloofd dat we alle kernwapens de wereld uit willen, te beginnen in Nederland op korte termijn.

Dus: ja tegen de JSF, ja tegen de geleidelijke aanschaf, ja tegen de dekking (geen extra kosten voor de belastingbetaler), en ja tegen een JSF die geen kernwapens zal dragen. Laat onze energie zich op dat laatste richten! Dan kunnen we die kiezer recht in de ogen blijven kijken. Nu en in de toekomstige duurzame veilige en humane Wereld.

Voor wie het naadje van de kous wil weten: hier vind je alle informatie.

Uw voorzitter
Rein Annema

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema