Door Richard Klein Tank op 12 juli 2013

Strategie voor de toekomst van Oost Gelre

In gesprek met inwoners, belangengroeperingen, instellingen en bedrijven is in de afgelopen maanden geprobeerd een gezamenlijke visie en strategie voor de toekomst te schrijven. Velen van binnen en buiten de gemeente hebben hun bijdrage hieraan geleverd. Dat is positief. Ook wij als fractie hebben meegedacht. De PvdA heeft destijds ingestemd met het voorstel om deze strategie te gaan formuleren. We wilden een visie op intergemeentelijke samenwerking en de rol die wij in de komende jaren willen blijven vervullen. Geeft het document geeft richting en dan ook nog een richting waar wij als fractie achter kunnen staan? Het document heeft een algemene strekking die niet wereldschokkend en revolutionair is. Je kunt het daar dus op veel onderdelen mee eens zijn. Hoezeer wij het creatieve en inspirerende proces ook hebben gewaardeerd, de strategie sluit aan bij wat al in de pijplijn zit en is op onderdelen conservatief. Terecht wordt gesteld, dat je het als fractie niet met alle onderdelen volledig eens hoeft te zijn om hem toch te ondersteunen. De PvdA-fractie steunt de algemene lijn, maar we hebben ook kanttekeningen. Bijvoorbeeld bij de terugtredende gemeente. Waar de rol van de overheid als hoedster van de verzorgingsstaat minder wordt, zal die als hoedster van de rechtsstaat toenemen. De PvdA vindt het de moeite waard om over dat idee na te denken. Oppakken die handschoen en betrekken bij de takendiscussie. Wat betekent het beginsel van de kracht van de samenleving om steeds weer taken bij burgers en verenigingen (WMO-zorg, dagbesteding, enzovoorts) neer te leggen?

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank