Door Richard Klein Tank op 16 juli 2013

Terugblik: wat ging er mis in 2012?

2012 ligt achter ons. Het college blikt in het jaarverslag genoegzaam terug, en laat niet na om zich in de persoonlijke verhalen van wethouders eens flink op de borst te kloppen. De PvdA-fractie wil het (ook) hebben over de dingen die niet in het jaarverslag staan. De fouten, mislukkingen, zaken waar mensen zich aan hebben geërgerd in 2012.

Neem bijvoorbeeld het debacle met de BRON in Groenlo…! Het college toonde zich een slecht verliezer, toen gaandeweg 2012 bleek, dat het BRON-bestuur niet wilde meegaan in een verhuizing naar het oude Hamelandkantoor aan de Mattelierstraat.

In Groenlo waren er ook nog enkele andere bedrijfsongevalletjes waarmee het college uit de bocht vloog: Denk aan het Bouwplan Houtwal, waar het college volledig voorbij was gegaan aan het eigen beleid uit de stedenbouwkundige structuurvisie Groenlo; of het zomerhuis in de monumentale stadstuin Pomona, waar het college aanvankelijk medewerking aan wilde verlenen.

Een reeks voorbeelden die de hopelijk de wethouders weer met beide voeten op de aarde terugbrengt. Er is in 2012 ook het nodige gebeurd dat geen schoonheidsprijs verdient.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank