19 september 2014

Tijd voor zekerheid en perspectief

Diederik Samsom verlangt meer actie van het kabinet. Meer inzet om zekerheid en perspectief te bieden aan die honderdduizenden die aan het werk willen. Dat is de enige conclusie die getrokken kan worden uit het opiniestuk van Diederik in NRC Handelsblad van 13 september.

Dat is een zeer beknopte samenvatting van het stuk. Lees en oordeel vooral zelf.