Door op 7 november 2015

Tussen hoop en angst

“Ik sprak een vluchteling en hij vertelde me zijn verhaal. Als je mij vijf jaar geleden verteld had dat ik alles achter me zou moeten laten om mijn gezin te redden, had ik je nooit geloofd. Maar het zijn mensen zoals jij en ik. Het zou ook ons kunnen overkomen, probeer je dat eens voor te stellen.” Het zijn de woorden van oud wethouder Henk Gerrits, die tijdens een vakantie aan Lesbos onlangs letterlijk oog in oog kwam te staan met het menselijke drama dat zich al maanden voordoet. Mensen door oorlog op de vlucht. Een deel daarvan waagt de stap naar Europa. De lakmoesproef voor de europese samenwerking, maar ook voor de democratie op gemeentelijk niveau. Het onderwerp polariseert de samenleving in steeds meer gemeenten.

Oost Gelre heeft zich van haar goede kant laten zien door eind september een kleine week lang tijdelijke noodopvang voor een groep vluchtelingen te verzorgen. Maar wat doen wij na Zieuwent? Huisvesting van statushouders? Kleinschalige huisvesting in verschillende kernen is feitelijk voor iedereen het meest gewenst, zowel voor de mensen zelf als voor de omgeving. Tot onze verbazing ontbreekt enige vorm van beleidsmatige aandacht voor het vluchtelingenvraagstuk in de programmabegroting 2016. Waarom geen serieuze voorbereidingen om mogelijke locaties zoals bijv. huize Loreto in Lievelde of een ander leegstaand complex beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen.

De PvdA diende een motie in met als onderwerp ‘Huisvesting statushouders vluchtelingen’. De motie werd omarmd door het overgrote deel van de raad.

MOTIE_PvdA Huisvesting statushouders 3 november 2015