11 juni 2017

Uitnodiging Ledenvergadering

Op donderdag 22 juni vindt om 20.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de afdeling Oost Gelre van de PvdA.
De locatie is: Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde.
Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn staat het tweede deel van de avond in het teken van het voorbereiden van deze verkiezingen.

De Agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
1: Opening door de voorzitter
2: Mededelingen
3: Verslag Ledenvergadering 26 mei 2016
4: Evaluatie werkplan 2016
5: Jaarrekening 2016
a: verslag kascommissie
b: vaststelling jaarrekening 2016 / decharge penningmeester
c: benoeming nieuwe kascommissieleden

6: Werkplan 2017
7: Begroting 2017
8: Toelichting op het afgelopen politieke jaar in Oost Gelre door onze fractievoorzitter.
9: Bestuursaangelegenheden
10: Nieuws van het Ombudsteam
11: Rondvraag
12: Pauze.

Na de pauze starten we met de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018:

13: Vaststelling Profielschets fractie- en raadslid.
14: Instelling verkiezingsprogrammacommissie:
Voorstel vanuit bestuur: Henk Gerrits, Esther Hofman en Jos te Molder
15: Instelling onafhankelijke commissie kandidaatstelling:
Voorstel vanuit bestuur: Esther Hofman, Rein Annema en Gerrit Jan Bannink
16: Instelling campagnecommissie
17: Vaststelling Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen
18: Sluiting