11 maart 2018

Uitvoeringsagenda energietransitie

Eindelijk, eindelijk. De collegeperiode is bijna voorbij en er ligt nu ook in Oost Gelre een uitvoeringsagenda energietransitie. Rijkelijk laat. PvdA heeft hier de afgelopen jaren al herhaaldelijk op aangedrongen.

Goed dat er nu met een programma en programmaleider wat wordt gedaan om de energietransitie bij burgers en bedrijven te gaan aanpakken. Het is duidelijk dat er vooral bij de bedrijven nog veel gewonnen kan worden met het oog op besparing (huidige stand van zaken). Goed dat er nu een plan ligt dat mede gericht is op de bedrijven. Zij gebruiken een groot deel van de fossiele energie.

Maar met een mooi plan zijn we er natuurlijk nog niet. Ook het Akkoord van Groenlo van enkele jaren geleden is een mooie ambitie, maar is in onze gemeente nog voornamelijk papier gebleven.

De uitvoeringsagenda mist in de ogen van de PvdA ook duidelijke prestatie-afspraken. Want hoe gaan wij in onze gemeente invulling geven aan grootschalige opwek van hernieuwbare energie in de vorm van zon en wind? Hoe gaan we de discussie over windmolens voeren? De uitvoeringsagenda zegt er feitelijk nog niets over.

Uit de regionale duurzaamheidsagenda werd twee jaar geleden al duidelijk dat we ook in Oost Gelre een mix van zonnedaken, zonne-weilanden, biogascentrales en windmolens moeten realiseren om echt in 2030-2035 energieneutraal te kunnen worden. Nu zijn het nog de particuliere initiatieven van postcoderoosprojecten en sommige innovatieve bedrijven die hun nek uitsteken. De gemeente moet echter de grote beweging op gang zien te krijgen en de massa mee zien te krijgen. De uitvoeringsagenda is in onze ogen een goede stap, maar nog een te kleine stap.