Door Rein Annema op 28 juni 2013

Van de DAHLIA, de ROOS in de Vuist en de rode TULP, met een goudgeel randje.

We zijn bezig met het op gang brengen van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. We willen vernieuwend en tegelijkertijd ook herkenbaar de campagne vorm geven. Aan de andere kant, als kabinet en Kamerfractie uit de gratie zijn dan kunnen we het nog zo goed hebben gedaan in de gemeentelijke politieke arena, maar dan kunnen wij geen winnaars zijn.

Dus een inspirerende campagne moet een goede start kennen en duidelijk maken dat ook wij niet altijd even gelukkig zijn met sommige maatregelen. Het idee is geboren om met het Dahliacorso Dahliawenskaarten uit te gaan delen, als start van de campagne. Bij een dahliacorso hoort uiteraard een rode dahlia, geen rode roos.

Maar hoe symboliseer je tijdens de campagne dat je er wilt zijn voor mensen? Voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, waarbij Samenwerking en draagvlak voorop staat? Is een uitgestoken hand dan niet een beter alternatief voor een vuist, zo vroeg ik mij af. En wat voor bloem past daar dan het beste bij?

De roos in de vuist is als symbool voor de Partij van de Arbeid pas 35 jaar oud. Vanaf 1977 is zij in twee gedaanten het symbool geworden voor de strijd tegen onrecht en voor een betere wereld.

De inzet en strijd wordt altijd aangepast aan de opvattingen die in de maatschappij leven. In 1977 was het ondenkbaar dat wij als partij een kabinet zouden vormen met de VVD. Nu ligt dat anders. Maar ook nu hebben we dezelfde inzet en dezelfde idealen. We strijden voor een rechtvaardige samenleving, van eerlijk delen, ook in de crisis, en laten de mensen waarvoor we “vechten” niet in de kou staan.

De idealen van nu, de idealen van Diederik, de idealen van vroeger, van den Uyl en de idealen van o.a. Troelstra en Drees zijn op hoofdlijnen niet anders. En dan is het eigenlijk vreemd dat wij in 1977 de roos “omarmd” hebben. De rode tulp is het symbool van de sociaaldemocratie vanaf de oprichting van de SDAP.

Foto: dreamstime.com

Foto: dreamstime.com

Zie hier misschien wel het nieuwe beeldmerk voor onze campagne. Een uitgestoken hand en een rode tulp. Maar met een goudgeel randje. De rode tulp staat voor onze afkomst. Goudgeel symboliseert de landbouw in onze gemeente (het goudgele graan en maïs). En goud symboliseert tegelijkertijd dat we integriteit hoog in het vaandel hebben. Immers een beetje integer bestaat niet. En de tulp is voorzien van een groene stengel en beschermende groenen bladeren. Symbool voor een duurzame basis en bescherming van het natuur- en cultuurlandschap. De tulp neigt naar links. Kan het nog symbolischer? Wordt het dit of wordt het wat anders? Ik hou u op de hoogte.

Ik wens u in ieder geval een plezierige vakantie.
Rein Annema

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema