Door Peter Baks op 19 april 2013

De Fractie over de Multifunctionele Accommodatie in Vragender

Wij hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken, die aan de huidige problemen met de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Vragender vooraf zijn gegaan. Niet voor niets vroegen wij ons publiekelijk af of we “kruiwagens met geld de bult op blijven kruien”. De financiering van het project heeft van meet af aan vragen opgeroepen. Het subsidiebedrag van 550.000 euro was al fors meer dan in andere kernen is bijgedragen door de gemeente voor vergelijkbare gemeenschapsvoorzieningen. In 2010 heeft de PvdA nadrukkelijk gevraagd of het dan ook bij dat bedrag zou blijven. Wethouder Wentink beaamde toen dat het een extra grote opgave zou zijn voor Vragender om het project binnen die bijdrage te voltooien. Hij gaf toen ook aan dat als gevolg van de privatisering er nadien geen andere bijdrage meer zou volgen.
Enkele jaren later blijkt het tegendeel. Feit is dat er problemen van technische aard zijn opgetreden, maar de noodzaak van een extra lening komt voornamelijk voort uit het gegeven dat de opknapbeurt van de bestaande sportzaal niet eens in het oorspronkelijke totaalplan was opgenomen. Onduidelijk blijft hoe het kan dat deze elementen kennelijk niet in de subsidiebeschikking uit 2010 al concreet waren opgenomen. Schoorvoetend zijn wij akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra gelden voor de MFA.

(Standpunt in de Raad van april 2013)

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks