Door Richard Klein Tank op 19 april 2013

De Fractie over Verkeersmaatregelen Hamelandweg

Onder de titel ‘Van de Fractie’ plaatsen we informatie over standpunten die we hebben uitgedragen tijdens Raadsvergaderingen. Deze keer over verkeersmaatregelen op de Hamelandweg. De verkeersmaatregelen Hamelandweg vormen een belangrijk onderdeel van het grotere geheel, namelijk het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVplan). Dat plan dat telkens maar niet de eindstreep weet te halen. Het college heeft besloten dit voorstel vooruitlopend op het GVV-Plan aan de raad voor te leggen, omdat het niet om een echt besluit van de raad gaat, maar om een standpuntbepaling.

Belangen van groepen bewoners lopen uiteen en uiteenlopende argumenten worden naar voren gebracht. Vanuit het perspectief van elk van die groepen kun je begrip opbrengen voor de zienswijzen. Maar de raad moet een zo verkeersveilig mogelijke totaaloplossing kiezen. En daarom is het belangrijk om de verkeersproblematiek rondom de Hamelandweg in het grotere verband van verkeersstructuur en verkeerscirculatie in Lichtenvoorde te beschouwen. We stemmen in met een verschuiving van de verkeersintensiteit van de Vragenderweg naar andere wegen.
De PvdA-fractie wil de vierde poot bij de rotonde Grote Bos realiseren. Gemotoriseerd verkeer moet Lichtenvoorde nu eenmaal in en uit kunnen. Voor knelpunten in de verkeersveiligheid op de Aaltenseweg moeten concrete maatregelen worden getroffen.
Opmerkelijk is dat het de verwachting is dat de provincie een verkeerslichteninstallatie niet zal accepteren gelet op de doorstroming op de Hamelandweg, terwijl het college zelf  een andere variant heeft bedacht met een dergelijke installatie die vermoedelijk dan ook niet door de provinciale beugel kan.

(Standpunt in de Raad van april 2013)

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank