Door Peter Baks op 19 april 2013

De Fractie over Zorg

Momenteel worden er (begrijpelijk) veel zorgen geuit over hoe in de toekomst mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, maar dan op een andere manier ingevuld. Natuurlijk maken mensen die in een zorginstelling verblijven zich ongerust, omdat ze  niet weten hoe straks hun zorg wordt georganiseerd. Feit is dat ook de zorgaanbieders in onze regio kritisch met vernieuwende concepten, waar mogelijk kleinschalig, moeten komen en feit is ook dat wij met een gevarieerd aantal zorgaanbieders straks in zee moeten gaan. Daarbij moet het niet zo zijn dat er onder druk van grote aanbestedingen alleen nog enkele grote spelers overblijven. In de praktijk blijkt dat een kleinschalige, flexibele thuiszorginstelling ook zonder bureaucratie goede, menselijke zorg kan leveren.

(Standpunt in de Raad van april 2013)

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks