Door Rein Annema op 19 april 2013

Van het Rijksmuseum, Thorbecke en Drees: over openbaarheid en integriteit.

Afgelopen maand is het gerenoveerde Rijksmuseum heropend. Er is daarnaast een prachtige website van het museum waar je alle onderdelen van de collectie kunt bekijken. Je kunt er zelfs je eigen collectie samenstellen. Welnu dat is meteen het bruggetje naar de PvdA en Oost Gelre. Ik heb allereerst gekozen voor een schilderij van Johan Rudolf Thorbecke. Nu zul je zeggen: “Thorbecke…?”, maar in die tijd was deze liberaal erg vooruitstrevend, zoals ook van Houten, de liberaal van het kinderwetje. Thorbecke heeft een grondwet geschreven en onder anderen een gemeentewet.
Maar hij was ook stellig: zonder openbaarheid geen verandering.
Daar moest ik aan denken toen het in de gemeenteraad van Oost Gelre ging over integriteit. Ik denk dat het van meerwaarde was om in het openbaar integriteitsschendingen te bespreken en daaruit conclusies te trekken. Het is jammer dat het betrokken raadslid niet de eer aan zichzelf heeft gehouden. Hij heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt en dan siert het niet alleen de persoon om ruiterlijk toe te geven dat hij bij voortduring fouten heeft gemaakt, maar daar zelf ook consequenties aan te verbinden. Dan trek je daar de hoogste consequenties uit, je treedt als raadslid af en dan ben je wat mij betreft ook voor de volgende ronde een beoogd raadslid. Nu blijf je aangeschoten wild. Jammer dat daarmee ook weer het aanzien van het openbaar bestuur wordt geschaad. Dat komt de democratie niet ten goede. Laten we hopen dat de volgende raad een integere raad is, die het ernst is om het integriteitsbeleid van deze gemeente meer handen en voeten te geven.
Maar goed, wat heeft het Rijksmuseum verder in de aanbieding? Een aantal voorwerpen van Drees. Een tegeltje met een deel van een strijdlied, een schilderij van Drees gemaakt van schelpen (echte volkskunst) en een foto waarop Drees en den Uyl samen staan afgebeeld
Bij Drees moet ik uiteraard denken aan de AOW, maar ook aan sober. Het Rijksmuseum duidt hem als een integer politicus. Kijk en dan is de cirkel in dit stukje weer rond. Van het Rijksmuseum naar Thorbecke, openbaarheid, integriteit en Drees.
Voorwaar een indrukwekkend gebouw, dat Rijksmuseum, met veel (ook indrukwekkende politieke) (kunst)schatten. Ik maak niet graag reclame op onze site maar een bezoekje aan www.rijksmuseum.nl raad ik van harte aan.

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema