Door op 12 oktober 2013

Verheugd over begrotingsafspraken

Beste partijgenoot,

De Partij van de Arbeid is verheugd dat de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen VVD en PvdA elkaar hebben gevonden in de wens om de economie en de werkgelegenheid op korte en lange termijn te versterken.

Voor volgend jaar betekenen de begrotingsafspraken dat de koopkracht voor alle inkomensgroepen verbetert en dat werkgelegenheid behouden blijft, juist in regio’s waar deze extra onder druk staat. Ook via gerichte lastenverlichting worden bedrijven gestimuleerd om extra banen te creëren.

Met de vergroening van het belastingstelsel, het sneller uitvoeren van de afspraken uit het sociaal akkoord die werkgelegenheid stimuleren en extra investeringen in onderwijs en innovatie versterken we de economie ook structureel.

Met dezelfde intentie en hetzelfde gevoel voor urgentie sloten deze vijf partijen begin dit jaar het woonakkoord. Met resultaat: de huizenmarkt trekt nu aan en wordt structureel beter. Deze partijen nemen verantwoordelijkheid en dat levert Nederland de duidelijkheid en zekerheid op die nodig zijn. Begin dit jaar op de woningmarkt, met resultaat, nu weer voor de economie, werkgelegenheid en koopkracht. Dat is goed voor Nederland.

Met vriendelijke groet,

Diederik Samsom