12 december 2017

Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen definitief

Tijdens de ledenvergadering van 7 december is het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar nadrukkelijk aan de orde gekomen.

Na een korte toelichting op het programma door de programmacommissie en discussie over enkele wijzigingsvoorstellen werd het verkiezingsprogramma  nagenoeg onveranderd vastgesteld. Dit verkiezingsprogramma is hier te downloaden: Verkiezingsprogramma 2018 Oost Gelre