Door op 31 maart 2016

Voortzetting duurzaamheidslening

De grote kritiek die er landelijk bestaat tegen het Nederlandse duurzaamheidsbeleid is, dat er te weinig langetermijn maatregelen worden getroffen. Het is vaak even een subsidieregelingetje voor een jaar en daarna is het weer voorbij omdat de pot met geld leeg is, of worden de voorwaarden weer anders.

Daar valt vaak niet op te bouwen. Zo is het fnuikend dat er op dit moment onduidelijkheid bestaat bij de doelgroep over de vraag of zij nu wel of niet voor een duurzaamheidslening in aanmerking kunnen komen. Vorig jaar was de pot geld leeg en hebben we besloten een kwart miljoen beschikbaar te stellen. En nu, nog geen jaar later, constateren we dat de duurzaamheidslening een succes aan het worden is. En wederom is de bodem van de pot geld in zicht. Bovendien, als we naar de aantallen woningeigenaren die van de regeling gebruik maken, dan is dit nog steeds relatief beperkt. 

De PvdA vindt dat het proces van verduurzamen van de bestaande woningvoorraad een veel grotere boost moet krijgen. Daarvoor is het wenselijk dat de duurzaamheidslening voor de komende jaren een vast en herkenbaar instrument wordt. Het opplussen van de beschikbare pot geld met opnieuw een kwart miljoen euro voor te verstrekken leningen is wat ons betreft daarom een te zwakke maatregel. In de commissie hebben wij aangekondigd dat wij hier liever een miljoen euro in stoppen, en hier met een intensievere campagne een veel grotere groep woningeigenaren voor geïnteresseerd kunnen krijgen. Samen met de fractie van OOG dienen wij een amendement in om dit te bewerkstelligen. Als dekking stellen wij voor om een deel van het positieve rekeningsaldo 2015 voor dit doel in te zetten, al dan niet door tussenkomst van de Algemene reserve.

Naschrift redactie: Het amendement is aangenomen.