Door Richard Klein Tank op 5 augustus 2014

Wij vragen aandacht voor…. het beleidsplan WMO

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie kwam onder andere het beleidsplan WMO aan de orde. Dit is de mening van onze fractie:

Zelfredzaamheid komt voorop te staan. Het verstrekken van individuele voorzieningen raakt op de achtergrond. Het streven naar de inclusieve samenleving in Oost Gelre is prima. Maar zelfredzaamheid en inzet van de omgeving heeft haar grenzen. In de samenleving horen we steeds meer kritische of zelfs sceptische geluiden.

Bij de huishoudelijke hulp heeft het college de keuze gemaakt om deze nog een jaar ongewijzigd voort te zetten. Volgend jaar zal dan het debat worden gevoerd of we die huishoudelijke hulp als een algemene voorziening beschouwen die mensen zelf inkopen, zoals veel mensen ook zelf interieurverzorgers inhuren. De PvdA vindt dat dit gepaard moet gaan met een ondersteuning voor die mensen die dit echt niet zelf kunnen betalen.

Onze grootste zorg is de organisatie, de verantwoordelijkheidsverdeling en de communicatie…! De PvdA is tevreden over de start van de werkgroep transities, waarin fracties op een informatieve manier periodiek over de ontwikkelingen bijgepraat kunnen worden.

De druk blijft op de ketel. Voordat we het weten is het 1 januari 2015. Mensen willen duidelijkheid. En ook instellingen vragen om snel, duidelijk en goed zaken te regelen. Kwaliteit van de zorg staat wel op nummer 1, is onze eerste zorg. Het mantelzorgcompliment nemen we als gemeente over. Dus ondanks dat die landelijke regeling wordt beëindigd, gaat Oost Gelre hier mee door. Pilot Kwetsbare groep moet van goede zorg worden voorzien.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank