Door op 8 maart 2017

Willen we het mooie, ongerepte stuk buitengebied opofferen aan achterhaalde ideeën over schaalvergroting?

De PvdA is zeer verbaasd dat het college kennelijk nog in 2016 heeft besloten om haar in 2011 genomen principebesluiten om medewerking te willen verlenen aan grootschalige landbouw in het buitengebied te bevestigen. Waarom heeft het college dat gedaan? Men wist toen toch al dat er politiek door de raad en de provincie geheel anders werd aangekeken tegen de landbouwontwikkelingsgebieden? Wij vinden dat op dat moment al de kwestie aan de raad voorgelegd had moeten worden.

Soms vergt het politieke moed en durf om een eerder genomen besluit terug te draaien als gewijzigde maatschappelijke omstandigheden hier aanleiding toe geven. Het feit dat het college de stap heeft gezet om de raad te consulteren kunnen wij niet anders uitleggen dan dat ook zij van mening is, dat het nu geen automatisme is dat de twee initiatieven voor nieuwe vestigingen van een mega-varkensstal en een mega-kippenschuur doorgang moeten krijgen.

Wat de PvdA betreft geldt in dit dossier: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!”

Het plan gaat niet in een behoefte voorzien en/of misschien is het ook niet zo’n heel goed plan. Kortom tijd voor bezinning. En daar is zeker reden voor. De provincie ziet al niets meer in het concept van Landbouw OntwikkelingsGebieden (LOG), en ook de wethouder wil van de LOG’s af wil.

Er blijken toch nog twee initiatieven te zijn. De PvdA heeft hier met verbazing kennis van genomen. Want heeft het anno 2017 nog zin om dit soort plannen binnen de gemeente Oost Gelre uit te voeren of kunnen we met de kennis van nu spreken van een planologisch gedrocht dat zijn weerga niet kent binnen de gemeente Oost Gelre? Wie helpen we hiermee nu verder ? Is hiervoor nog steeds (voldoende) draagvlak: binnen de directe omgeving waar deze 2 bedrijven gepland zijn, binnen Zieuwent dat gezien de overheersende windrichting min of meer in de vuurlinie van de emissie van deze megabedrijven komt te liggen, binnen Oost Gelre? Hoe staat de lokale agrarische sector zelf tegenover deze plannen? Inmiddels heeft de provincie Gelderland het reconstructiebeleid laten vervallen!

Maatwerk en nieuwe technieken met name bieden vele bedrijven ruim voldoende mogelijkheden om op de locatie waar ze vaak al generaties lang hun bedrijf uitoefenen uit te breiden om zo ook voor de toekomst over een levensvatbaar bedrijf te beschikken en aan de geldende milieueisen te voldoen.  Het lijkt er sterk op dat de plannen voor de LOG-gebieden, voordat er ook maar een schop de grond in is gegaan, rijp zijn voor het museum!

Willen we dit mooie, ongerepte stuk buitengebied opofferen aan achterhaalde ideeën over schaalvergroting? Alsof dit nog niet genoeg argumenten zijn, is er onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en de maatschappelijke discussie die hierover gaande is. Dit zijn precies enkele van de punten die voor onze fractie een rol spelen in de discussie over de landbouw, die wij als raad zijn gestart.