15 mei 2018

Woningen bouwen zonder gasaansluiting

In dagblad de Gelderlander van 14 april jl. staat een artikel met de titel: “7000 huizen op gas erbij in Gelderland”. Aanleiding voor het artikel is informatie van netbeheerder Alliander, die het onverstandig vindt om nu nog te kiezen voor gas, maar die hier door de wettelijke aansluitplicht wel aan mee moet werken. En zo worden er dit jaar, alleen in onze provincie al, duizenden nieuwe huizen gebouwd die niet op de toekomst zijn voorbereid.

Een ronduit verbijsterend bericht. Hoe is dit mogelijk, nu we allemaal weten dat de Nederlandse overheid heeft besloten om in 2030 geheel te stoppen met de gaswinning in Groningen? Ook de gemeente Oost Gelre heeft de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn.

De fractie PvdA vraagt zich daarom af in hoeverre dit speelt binnen de gemeente Oost Gelre:

  1. Hoeveel woningen zijn er onze gemeente die geen gasaansluiting hebben?
  2. In hoeverre zijn de huidige ingediende nieuwbouwplannen voor woningen in onze gemeente gasloos?
  3. Hoe zit dit met de nieuwbouwwoningen die nu reeds in aanbouw zijn bij particulieren, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties?
  4. Welke inspanning verricht de gemeente Oost Gelre met betrekking tot het stimuleren van gasloos bouwen en het overgaan op alternatieven zoals warmtepompen?

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden!