Door Rein Annema op 4 juli 2013

Zorgcoöperatie Oost Gelre?

De Partij van de Arbeid Oost Gelre onderzoekt de mogelijkheid om een zorgcoöperatie Oost Gelre op te richten.

We hebben te maken met een stijging van de zorgkosten. Ons kabinet probeert de stijging van de kosten te beperken. In de wandelgang heet dat bezuinigen, maar we gaan ieder jaar nog meer uitgeven aan goede zorg.

De zorgkosten worden op verschillende manieren beperkt. Ik beperk mij in deze weblog tot de kosten van de WMO. De vergoeding daarvoor gaat voor gemeenten naar beneden. We kunnen die daling opvangen door de vergoeding te beperken. Dat is niet zo sociaal. Een andere mogelijkheid is om de WMO uitvoerings-organisatie en de zeggenschap van WMO-cliënten te veranderen. In Hoogeloon in Brabant hebben ze daar iets op gevonden.

Noord Oost Brabant: Zorgcoöperatie Hoogeloon
De Zorgcoöperatie Hoogeloon UA is de eerste zorgcoöperatie van Brabant en Nederland. Hoogeloon is een kerkdorp van de gemeente Bladel. De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een beperking, ook bij een toenemende zorgvraag, in Hoogeloon kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is opgericht in 2005.

Noaberschap!
Een ander belangrijk punt is dat de Zorgcoöperatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van Hoogeloon vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. Eigenlijk hebben we daar in de Achterhoek een beter woord voor: een goed staaltje van Noaberschap!

Vorm
Een coöperatie is een vereniging van leden. De organisatievorm geeft de mogelijkheid om samen te werken met reguliere zorgaanbieders. Maar kan ook zelf activiteiten ontplooien en aanbod van zorg en diensten ontwikkelen en uitvoeren.
Denkbaar is dat de vereniging zelf mensen in dienst heeft die zorg gaan aanbieden. Dan is er geen winst en de kosten van directie en toezicht (overhead met een duur woord) zijn extreem laag. Als we vervolgens de huisarts betrekken bij de bepaling van de hulpvraag dan spreken we volgens mij over de terugkeer van de menselijke maat in de zorg en kunnen bezuinigingen worden opgevangen zonder dat de inhoudelijke zorg wordt aangetast.

Een coöperatie is uitgesproken democratisch, de leden (dat zijn de WMO-cliënten zelf) bepalen wat de coöperatie doet en hoe zij dat doet. De leden vinden elkaar omdat zij samen een doel willen bereiken of hier sympathiek tegenover staan.

Tot slot
Vergrijzing, solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de burger zijn belangrijke aandachtspunten in de zorg. Door de invoering van een zorgcoöperatie kunnen burgers zelf verantwoordelijkheid oppakken en wonen, welzijn en zorg vormgeven op de wijze waarop men dat wenst. Deze uitdaging willen wij in Oost Gelre ook proberen aan te gaan.

Vandaar dat we kijken of dit model, al dan niet in aangepaste vorm, gezamenlijk in regionaal PvdA verband in de Achterhoek kan worden gerealiseerd per gemeente. Ten slotte staat de coöperatie in de goede traditie van de sociaal-democratische beweging die volgend jaar 120 jaar wordt!

Ik hou u op de hoogte. Het resultaat komt in ons verkiezingsprogramma te staan.
Nb: met dank aan ons regionaal Tweede Kamerlid Otwin van Dijk die mij wees op Hoogeloon. Daar kunnen we allen ons voordeel mee doen.

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema