Ombudsteam

Het Ombudsteam van de PvdA Oost Gelre is op verschillende manieren te bereiken:

  • via e-mail: ombudsteampvdaoostgelre@gmail.com
  • telefonisch spreekuur op donderdag van 17.00-18.00 uur via telefoonnummer 06-12591848
  • open spreekuur: op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur bij het secretariaat aan de Esstraat 42 in Lichtenvoorde. Voor dit spreekuur is het niet nodig om eerst een afspraak te maken. Het kan zijn dat een vervolgafspraak moet worden gemaakt.

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beknopt jaarverslag periode 2017-2018 Ombudsteam Oost Gelre

Dit jaarverslag staat in het teken van aanpassingen die leiden tot een groter netwerk en verbreding van de dienstverlening.

We hebben onze activiteiten verbreed o.a. door intensivering van de contacten met SDOA op het punt van de bijzondere bijstand en het bij elkaar brengen van nieuwkomers en de “gewone” bijstandsgerechtigden. Ook zijn er nu contacten met de buurtregisseur. Daarnaast was er contact met de wijkagent bij geestelijke nood.

Ook kunnen we nu verwijzen naar de formulierenbrigade in Groenlo en Lichtenvoorde voor mensen die de weg in de bureaucratie kwijt zijn geraakt.

We hebben de fractie van de PvdA gevoed met o.a. de intensivering van de gelden voor armoedebestrijding bij kinderen (de Kleinsma-gelden) en de invoering van de schuldenrechter bij gemeenten.

Het is voor mensen niet altijd duidelijk wat het werk van het ombudsteam inhoudt. We hebben daarom de herkenbaarheid vergroot door middel van een nieuwe facebook-pagina en het drukken en uitdelen van flyers. Ook is in sommige gevallen verwezen naar de afzonderlijke ombudsteam-bladzijde op de website van de afdeling.

We hebben connecties met het landelijk ombudsteam van de PvdA in den Haag  en onze individuele contacten met andere ombudsteams via de sociale media.

Onze bereikbaarheid is vergroot door de invoering van een open spreekuur op donderdagmiddagen in Lichtenvoorde en een nieuw centraal telefoonnummer, waardoor kon worden bespaard op de telefoonkosten. Daarmee konden – bijna binnen hetzelfde budget – advertentiekosten in de Elna en de Groenlose Gids en drukkosten worden betaald.

Samenwerking met hulporganisaties gaf een doorverwijsfunctie waardoor met meer contacten/een groter netwerk een betere dienstverlening kon worden bereikt. We denken hierbij aan de contacten via de taalcursussen en contacten met de voedselbank.

Recent hebben we via een persbericht en een item op de website aan de rekeninghouder van de ING medegedeeld dat men ondersteuning van het ombudsteam kan krijgen bij het overstappen van deze bank naar een betere bank. Dit alles vanwege de witwasaffaire bij de ING. Er zijn ook contacten gelegd met de plaatselijke Regiobank als alternatief, naast de ASNBank, die beide een onderdeel zijn van de Volksbank.

Al met al een jaar om met plezier op terug te kijken.

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ombudsteam-pvda

Het Ombudsteam PvdA Oost Gelre helpt u de weg te vinden!

Het ombudsteam geeft u een steuntje in de rug als u vast loopt in een wirwar van regels.

Heeft u een probleem met het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of duurt uw uitkerings-aan-vraag veel te lang? Voelt u zich niet gehoord of begrepen? Schakel het Ombudsteam in!

Het Ombudsteam probeert voor iedereen een antwoord te vinden om bij te dragen aan de oplossing van een probleem. Het Ombudsteam denkt met u mee, zoekt uit en verwijst door naar de juiste persoon. Als het nodig is wordt de PvdA Gemeenteraadsfractie of de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.

Het PvdA Ombudsteam Oost Gelre bestaat uit:
46129_452672804787990_1345698329_n-001 Evelien Luttikholt. Zij woont in Groenlo. Evelien is voorzitter van het team en heeft de portefeuille armoede en zorg (AZ). Zij is daarnaast Roze Ombudsvrouwe: problemen van homoseksuele mannen en vrouwen kunnen aan haar worden voorgelegd.
Voorbeelden van onderwerpen: bijstand, voedselbank, jeugd- gezins -zorg en ouderenzorg.

rein Rein Annema. Hij woont in Lichtenvoorde. Rein is secretaris/penningmeester van het team en heeft de portefeuille Wonen en Geld (WG).
Voorbeeld: betaalbaarheid van de (eigen- of huur-) woning, huurtoeslag,zorgtoeslag, beslag, budgetteren, schuldhulpverlening. Rein heeft tevens de gedragingen van ambtenaren en bestuurders in zijn portefeuille. In die functie verwijst hij door naar de ombudsman van de gemeente Oost Gelre. Ook bij integriteitskwesties verwijst hij door naar de desbetreffende instantie.

De leden van het ombudsteam hebben een zwijgplicht.
Zij hebben een vertrouwensfunctie, waarbij de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk van aard zijn. De ombudsvrouwe of ombudsman zal de inhoud van het gesprek niet verder vertellen. Alleen indien er sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit zal deze basisnorm worden verlaten. De leden van het ombudsteam zijn namelijk verplicht aangifte te doen bij het openbaar ministerie, als er een vermoeden van een strafbaar feit is.

Het Ombudsteam is te bereiken via e-mail: ombudsteampvdaoostgelre@gmail.com
Daarnaast houdt het Ombudsteam iedere donderdag van 17.00-18.00 uur telefonisch spreekuur en is dan bereikbaar onder nummer 06-12591848.

Het ombudsteam kan nog wel wat versterking gebruiken. Vindt u het leuk om mensen te helpen in de vorm van vrijwilligerswerk, dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat.