Ruimte

We investeren in een compact en sfeervol centrum en stimuleren het toerisme.

We investeren in een compact en sfeervol centrum.

Om  winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing bieden. Bijvoorbeeld door winkels in de periferie her te bestemmen als woningen, of door andere functies zoals recreatie, toerisme of horeca toe te laten.

We stimuleren het toerisme. De balans tussen wonen, werken en toerisme moet goed blijven.