Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en we koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat.

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en we koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Een veilige omgeving begint dichtbij huis en is een zaak voor iedereen. Wederkerigheid en respect voor elkaar vormen het uitgangspunt. Veiligheid vereist inspanning van alle partijen, samen zorgen we ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt.

Iedereen in onze gemeente kan zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid vrij bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken we aan.

We pleiten voor een veilige leefomgeving, een omgeving die heel en schoon is en er verzorgd uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid.

Wij pleiten voor legalisering van medicinale wietteelt.

Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol is nodig.