Jeugdzorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Oost Gelre) is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én verbindende schakel tussen alle voorzieningen, zoals kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Oost Gelre) is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én verbindende schakel tussen alle voorzieningen, zoals kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen.

Er is voldoende expertise in de wijkteams is op het gebied van kindermishandeling, jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking.

Mee kunnen en mogen doen de norm is. We ondersteunen kinderen en gezinnen die onvoldoende financiële middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur.

We zorgen voor voldoende groen en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen.

Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en één (ondersteunings-) plan, dat vooral ook het plan van ouders en kinderen is.

Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig en adequaat ingegrepen. Er zijn goede voorzieningen voor jeugdhulp beschikbaar.