Afval

De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof.

De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof.

Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. Het systeem van DIFTAR (gedifferentieerd tarief) is behulpzaam bij het streven naar duurzaamheid. DIFTAR bevordert zowel het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod aan afval. Wij zijn dan ook voorstander van het handhaven van dit ophaalsysteem.

DIFTAR kent echter ook risico’s. Het principe is: de vervuiler betaalt. Niet iedereen kan kiezen voor het aanbieden van minder afval. Als je kleine kinderen hebt (luiers) of bij bepaalde ziekten (medicatie en ondersteunende artikelen) kan de inwoner niet kiezen voor het beperken van het aanbod aan afval. Mensen met een krappe beurs kunnen hierdoor in de problemen komen. Dit wordt opgelost door het kwijtscheldingssysteem. En luiers kunnen gratis en voor niets ingeleverd worden op bepaalde plekken in een dorp, zoals bij het gezondheidscentrum of een kinderopvang. In elk dorp zou een luiercontainer moeten staan.

We maken afspraken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren en de hoeveelheid afval te beperken.