Iedereen doet mee

Wij staan voor een open samenleving waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. In deze samenleving is plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie, sekse of seksuele geaardheid.

Wij staan voor een open samenleving waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. In deze samenleving is plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee, draagt bij naar eigen mogelijkheden en heeft dezelfde kansen als het gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding.

 

Binnen onze gemeentelijke organisaties en de organisaties waarmee wij samenwerken, worden eisen gesteld aan de diversiteit in het personeelsbeleid.

De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Aantasting van de vrijheid van godsdienst, van de vrijheid van meningsuiting of van levensovertuiging wordt bestreden. Seksuele diversiteit moet zichtbaar kunnen zijn op straat, scholen, werk, zorginstellingen en waar dan ook in onze maatschappij. Verder willen we dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof moet kunnen belijden.

Wij zijn voorstander zijn van asielzoekerscentra die passen bij de omvang van onze gemeente.

Wij faciliteren taalonderwijs en begeleiden (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen.