Leefbare buurten

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen.

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen.

Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid.

Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de samenleving; wij halen beperkingen weg zodat onze dorpen toegankelijk zijn voor iedereen.

Een leefbare wijk is veilig, zowel feitelijk als in de beleving. Een leefbare wijk is verkeersveilig: 30 km per uur is het regiem en rond scholen zijn veilige kindzones.

We richten wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo in dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Samen met het bedrijfsleven en de middenstand zorgen we ervoor dat winkels en kantoren voor mindervaliden toegankelijk zijn. De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken samen op bij het uitvoeren van die plannen.

We investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. In elke buurt zijn voldoende speeltuinen, groen, parken en bankjes.