Detailhandel

De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het centrumgebied om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar behouden blijft.

De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het centrumgebied om ervoor te zorgen dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar behouden blijft.

De gemeente verruimt de mogelijkheden voor winkeliers en vastgoedeigenaren om te zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied. Diversiteit in het winkelaanbod is van belang.

We steunen het mkb door:

  • de openingstijden te verruimen / hard te handhaven.
  • een stagefonds voor vmbo-stagiaires in te stellen, waarmee een deel van de stagevergoeding wordt gefinancierd. Dat is immers goed voor de bedrijven en goed voor de (v)mbo’ers.
  • In zowel Groenlo als Lichtenvoorde willen we winkelruimte faciliteren voor de verkoop van streekeigen biologische producten