Onderwijs

Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht. Zij geven invulling aan de sociale verbondenheid in onze dorpen. Kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan.

Kleine  dorpsscholen hebben bestaansrecht. Zij geven invulling aan de sociale verbondenheid in onze dorpen. Kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan.

Veiligheid in en rondom de scholen en bij verenigingen is voor kinderen belangrijk. Het gaat dan zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal-maatschappelijke veiligheid.

WIj investeren in bereikbare en voor iedereen toegankelijke voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal, de scholen en de bibliotheek.