Luchtkwaliteit

Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op sommige plekken onvoldoende. Dit moet verbeteren.

Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op sommige  plekken onvoldoende. Dit moet verbeteren.

Het openbaar vervoer is voor ons waardevol. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling. Het openbaar vervoer van de toekomst  zal minder uitgaan van een type vervoer (bus,  trein) maar meer van de behoefte  van reizigers. Om die reden willen we de budgetten voor openbaar vervoer en die voor het vervoer van bijzondere doelgroepen samenvoegen in onze regio.

Luchtkwaliteit heeft in de landelijke gebieden ook te maken met de veehouderij. De intensieve veehouderij heeft naast alle risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten zoals stankoverlast en de mestproductie. Wij zijn tegen megastallen.

We ontwikkelen en houden een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen, in stand.

Elke vorm van openbaar vervoer is toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

We stimuleren buurtbussen en bussen die worden gereden door vrijwilligers om daarmee de kernen in onze gemeente  goed met elkaar verbonden en bereikbaar te houden.

Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark.

We brengen de uitstoot van fijnstof terug zodat op alle plaatsen in de gemeente/in de (binnen)stad wordt voldaan aan de Europese normen.

We kiezen binnen de bebouwde kom voor 30 km-zones en veilige schoolroutes. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer.

Wij gaan de omvang van de veestapel in onze gemeente controleren met dierrechten. Met als uitgangspunten dat de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, er geen overlast ontstaat en dat duurzaamheid en dierenwelzijn worden gediend.

Wij werken niet mee aan de vestiging van megastallen in onze gemeente. Het advies van de GGD is hierin doorslaggevend. De gezondheid van mensen is altijd leidend.

Wij vinden dat het aantal dieren in onze gemeente in de intensieve veehouderij moet dalen. Daarom vinden we dat de bestemmingsplannen voor de realisatie van nieuw te vestigen intensieve veehouderijen in LOG gebied Zieuwent (aan de Schurinkweg en de Kroosdijk) moeten worden ingetrokken.